سایت قالیشویی، موکتشویی، مبلشویی و خدمات نظافت منزل

آموزش نرم افزار سیلواکو

ساخت نمونه‌های آزمایشی، فرایندی است که بیشتر در مراکز تحقیقاتی دنبال می‌شود. اگرچه این روش قابل اعتمادترین روش جهت ارزیابی عملکرد افزاره ها است، اما هنوز هزینه بر و زمان بر است. از سوی دیگر مدلسازی با استفاده از نرم افزار، راهی بسیار سریع و نسبتاً ارزان جهت طراحی افزاره‌ها می‌باشد. مدلسازی و شبیه‌سازی اجازه می‌دهد تا هزاران ترکیب قبل از ساخت نمونه‌های واقعی مورد بررسی قرار گیرد. در اینجا ما از نرم افزار SILVACO ATLAS جهت مدلسازی افزاره‌ها استفاده خواهیم نمود. بررسی جامع ابزارهای مدلسازی و تحلیل نشان می‌دهد که مجموعه نرم‌افزاری سیلواکو در زمره مناسب‌ترین و کامل‌ترین نرم افزارهایی می‌باشد که با استفاده از ابزارهای مناسب و مدلهای مختلف می‌تواند در تحلیل رفتار نیمه هادی‌ها مورد استفاده قرار گیرد. 

با کمک این ابزارها می‌توان پدیده‌های مختلفی از جمله هدایت الکتریکی، تحلیل حرارتی، تشعشعات و اثرات لیزر را مدل سازی کرد. انواع زیادی از فرایندهای رشد لایه‌های نیمه‌هادی و خواص مواد (مانند قابلیت تحرک، پارامترهای بازترکیب، ضرایب یونیزاسیون و پارامترهای نوری) ارائه می‌شوند تا یک شبیه‌سازی دقیق انجام پذیرد. شبیه‌ساز ATLAS مجموعه‌ای کامل از ابزارهای پیشرفته جهت تحلیل دو بعدی و سه بعدی ادوات نیمه‌هادی است. علاوه بر این، با دارا بودن چکیده‌ای از تمام جزئیات ساخت موجب می‌شود تا طراح بتواند روی طرح واقعی نیز متمرکز شود.

در این پست کتاب آموزش نرم افزار سیلواکو به صورت الکترونیکی به زبان فارسی در اختیار شما قرار داده شده است. این کتاب در 332 صفحه نگارش شده و شامل فصل های زیر می باشد:

 

فصل اول - آموزش نصب نرم افزار Silvaco

1-1- مقدمه    

2-1- طریقه نصب سیلواکو

 

فصل دوم - معرفی نرم افزار سیلواکو    

1-2- مقدمه    

2-2- معرفی ابزار شبیه سازی ATLAS

3-2- مدلهای فیزیکی

4-2- مراجع

 

فصل سوم - شروع کار با Silvaco Atlas

1-3- بررسی اجمالی Deckbuild

2-3- فراخوانی Atlas

3-3- ورودیها و خروجیهای ATLAS

4-3- ساختار فایلهای ورودی در ATLAS

1-4-3- پارامترهای منطقی (Logical)    

2-4-3- پارمترهای حقیقی (Real) و صحیح (Integer)

3-4-3- پارامترهای رشته‌ای (Character)

5-3- تعریف مشخصات ساختاری قطعه

6-3- توضیحات (Comments)

7-3- مش بندی

8-3- ناحیه ها (مناطق)

9-3- اتصالات الکتریکی (الکترودها)

10-3- آلایش

11-3- تعیین مشخصات و خواص مواد

12-3- تعریف ماده

13-3- کتابخانه سیلواکو

14-3- تعیین مدل ها

15-3- اتصالات الکتریکی    

16-3- انتخاب روش حل عددی

17-3- مشخصه های تحلیل

1-17-3- دستور log

2-17-3- دستور Solve

1-2-17-3- حل DC

2-2-17-3- حل AC

3-17-3- استخراج داده ها و رسم نمودارها

4-17-3- تبادل داده ها با MATLAB

5-17-3- ذخیره تصاویر Tonyplot

18-3- مراجع

 

فصل چهارم - شبیه سازی دیود p-n

1-4- مقدمه    

2-4- نیمه‌هادی‌های نوع n و p    

3-4- تئوری باند انرژی

4-4- پیوند p-n

5-4- شبیه سازی

1-5-4- مش بندی ساختار

2-5-4- تعریف مناطق

3-5-4-تعریف الکترودها

4-5-4- تعیین ناخالصی

5-5-4- تعریف اتصالات اهمی و شاتکی

6-5-4- تعریف مدلها

7-5-4- انتخاب روش حل عددی

8-5-4- بایاس افزاره

9-5-4- نمایش نمودار جریان-ولتاژ دیود p-n

10-5-4- نمایش ساختار    

1-10-5-4- نمایش پروفایل آلایش

11-5-4- نمایش ترازهای انرژی    

6-4- مراجع

 

فصل پنجم - شبیه سازی ترانزیستور ماسفت

1-5- مقدمه    

2-5- ساختار ترانزیستورهای ماسفت

3-5- عملکرد ماسفت بدون اعمال ولتاژ به گیت

4-5- ایجاد کانال برای عبور جریان

5-5- اعمال VDS کوچک    

6-5- عملکرد به ازای VDS بزرگ

7-5- مشخصه ولتاژ – جریان ماسفت افزایشی

8-5- ساختار باند در ترکیبات نیمه هادی

9-5- شبیه سازی یک ترانزیستور NMOS (مثال اول ماسفت)

1-9-5- کد نویسی در ATLAS

1-1-9-5- فراخوانی ATLAS

2-1-9-5- تعریف مشبندی

3-1-9-5- تعریف مناطق

4-1-9-5- تعریف الکترودها

5-1-9-5- تعریف میزان و نوع آلایش

6-1-9-5- تعریف اتصالات

7-1-9-5- تعریف مدلها

8-1-9-5- انتخاب روش حل

9-1-9-5- بدست آوردن حل اولیه

10-1-9-5- اجرای شبیه سازی برای بدست آوردن یک حل با شرایط بایاس متفاوت

11-1-9-5- نمایش نتایج و ساختار افزاره

10-5- شبیه سازی یک ترانزیستور NMOS (مثال دوم ماسفت)

1-10-5- کدنویسی

11-5- مراجع

 

فصل ششم - شبیه سازی ترانزیستورIGBT

1-6- مقدمه    

2-6- مزایا و معایب IGBT

3-6- ساختار افزاره

4-6- مدل مداری

5-6- مدهای عملکردی افزاره

1-5-6- حالت سد معکوس

2-5-6- حالت هدایت و سد مستقیم

6-6- مشخصه خروجی

7-6- مشخصه انتقالی

8-6- نوع PT و NPT

9-6- شبیه سازی

10-6- مراجع

 

فصل هفتم - شبیه سازی ترانزیستور بدون پیوند و بدون آلایش اثر میدانی

1-7- مقدمه    

2-7- ترانزیستورهای بدون پیوند

1-2-7- عملکرد ترانزیستور بدون پیوند

1-1-2-7- فیزیک ترانزیستور

2-1-2-7- مکانیزم جریان ترانزیستور

3-7- ترانزیستور بدون آلایش

1-3-7- اثر پلاسمای بار

2-3-7- ساختار ترانزیستور بدون پیوند و بدون آلایش

3-3-7- دیاگرام باند انرژی و عملکرد افزاره

4-7- شبیه سازی

1-4-7- مش بندی

2-4-7- نواحی و الکترودها

3-4-7- آلایش و کانتکتها

4-4-7- مدلهای مورد استفاده در شبیه سازی

5-4-7- نتایج شبیه سازی

5-7- منابع

 

فصل هشتم - شبیه سازی ترانزیستورهای تونلی

1-8- عملکرد و شبیه سازی ترانزیستورهای تونلی

2-8- معایب ترانزیستورهای اثر میدانی فلز اکسید نیمه هادی

1-2-8- توان مصرفی بالا

2-2-8 شیب زیر آستانه بالا

3-8 عملکرد ترانزیستورهای تونلی

4-8- شبیه سازی ترانزیستور تونلی

1-4-8 نتایج شبیه سازی (دیاگرام باند انرژی، جریان و هدایت انتقالی)

2-4-8- تغییر اندازه پهنای ناحیه تونل زنی

3-4-8- بدست آوردن ولتاژ آستانه

4-4-8- بدست آوردن شیب زیر آستانه نقطه‌ای و متوسط

5-4-8- بدست آوردن فرکانس قطع

5-8- مراجع

 

فصل نهم - شبیه سازی سلولهای خورشیدی چند پیوندی

1-9- مقدمه    

2-9- ویژگی های پایه مواد نیمه هادی

1-2-9- اثر فتوولتاییک

2-2-9- تئوری باند انرژی

3-2-9- فرایند جذب و بازترکیب در نیمه‌هادی

4-2-9- دیود تونلی

3-9- اصول اساسی سلول‌های خورشیدی

1-3-9- ولتاژ مدار باز و جریان اتصال کوتاه

2-3-9- ضریب پر شدگی (FF)

3-3-9- بازده تبدیل توان

4-9- چالش‌های سلولهای خورشیدی ناهمگون

5-9- لایه‌های اصلی سلول‌های خورشیدی

1-5-9- سلول بالایی و پایینی

2-5-9- لایه Window

3-5-9- لایه Emitter و Base

4-5-9- لایه BSF

5-5-9- ناحیه تونلی

6-9- طراحی سلول‌های چند‌پیوند

1-6-9- شکاف باند

2-6-9- تطبیق شبکه

3-6-9- تطبیق جریان

7-9- ساختار کلی سلول خورشیدی چند پیوند گروه III-V

8-9- انتخاب مواد و ویژگیهای لایه های مختلف

9-9- شبیه سازی در سیلواکو

1-9-9- ساختار افزاره

2-9-9- نور دهی با AM1.5G

3-9-9- رفتار تونل‌زنی

4-9-9- مشخصه V-I

5-9-9- نرخ تولید فوتون

10-9- کدنویسی در Deckbuild

11-9- نمایش سایر نمودارهای سلول خورشیدی روی ساختار

12-9- نمایش نمودارهای خطی با کمک ساختار

13-9- مراجع

 

پیوست 1- آشنایی با مدلهای توزیع آماری Silvaco Atlas

پ-1-  توزیع آماری حامل‌ها

پ-1-1- فرمی دیراک و روش بولتزمن

پ-1-2- تراکم حامل ذاتی

پ-1-3- باریک شدگی گاف انرژی

 

پیوست 2- آشنایی با مدلهای تولید و بازترکیب Silvaco Atlas

پ-2- مدل‌های تولید و بازترکیب حامل

پ-2-1- مدل شاکلی رید هال

پ-2-2- مدل شاکلی رید هال وابسته به تراکم ناخالصی

پ-2-3- تونل زنی به کمک مشکلات شبکه

پ-2-4- مدل اوژه

 

پیوست 3- آشنایی با مدلهای موبیلیتی Silvaco Atlas

پ-3-1- مدل‌های موبیلیتی

پ-3-1-1- مدل‌های میدان ضعیف

پ-3-1-2- مدل‌های لایه وارونگی

پ-3-1-3- مدل‌های وابسته به میدان عمودی

پ-3-1-4- مدل‌ وابسته به میدان افقی

پ-3-1-5- همخوانی یا عدم همخوانی مدل‌های موبیلیتی

پ-3-1-6- خلاصه مدل‌های موبیلیتی

 

پیوست 4- آشنایی با مدلهای تونل زنی باند به باند Silvaco Atlas

پ-4-تونل زنی باند به باند

پ-4-1- دیود تونلی

پ-4-2- انواع تونل زنی باند به باند

پ-4-2-1- تونل زنی باند به باند مستقیم

پ-4-2-2- تونل زنی باند به باند غیر مستقیم (تونل زنی به کمک تله)

پ-4-3- مدل‌های تونل زنی باند به باند

پ-4-3-1- مدل استاندارد محلی (BBT.STD)

پ-4-3-2- مدل تونل زنی شِنْک

پ-4-3-3- مدل تونل زنی محلی کِین

پ-4-3-4- مدل تونل زنی باند به باند غیر محلی

پ-4-3-4-1- تقریب WKB و احتمال تونل زنی الکترون

پ-4-3-4-2- محاسبه جریان

پ-4-3-4-3- روش استفاده از مدل غیر محلی در نرم افزار سیلواکو

پ-4-3-4-4- ملاحظات تکمیلی برای مدل غیر محلی

پ-4-3-4-5- خلاصه پارامترهای مربوط به مدل غیر محلی

 

پیوست 5- آشنایی با مدلهای تحدید کوانتومی Silvaco Atlas

پ-5-1- تحدید کوانتومی در ابعاد نانو

پ-5-2- Bohm Quantum Potential (BQP)

پ-5-2- HANSCHQM

لینک دانلود

پارت 1: دانلود کتاب آموزش سیلواکو ATLAS - بخش مقدماتی

لینک دانلود

پارت 2: دانلود کتاب آموزش سیلواکو ATLAS - بخش پیشرفته

۲۰ تیر ۹۹ ، ۱۲:۰۷ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی آغنده

تاثیرات ماساژ درمانی با عناصر آب و آتش چیست؟

ماساژ درمانی به دلیل ظرفیت مستند شده خود برای بهبود سلامتی ، به طور پیوسته مشروعیت خود را در ایالات متحده به دست آورده است ، اما بیشتر آنها از این که چند روش درمانی ماساژ درمانی را انتخاب کرده اند ، آگاهی ندارند. در حالی که ماساژ بافت سوئدی و عمیق رایج ترین سبک ها است ، در بعضی مکان ها سبک های کمتری از بدن شناخته شده است. همراه با عناصری که ممکن است با ماساژدرمانی عجیب به نظر برسد ، ماساژ آتش و ماساژ با آب از جمله برخی از غیر معمول ترین انواع درمان های سلامتی موجود است.
ماساژ آتش
در غیر این صورت به عنوان ماساژ آتش چینی شناخته شده است ، huǒ liáo یک روش درمانی آبگرم از چین است که می تواند یک مفهوم ترسناک برای آن دسته از شعله های آتش باشد. برخی از موسسات ممکن است huǒ liáo را ماساژ بخار بنامند. در تبت ، روشی مشابه تحت عنوان اژدهای درمانی با آتش شناخته می شود.
اگرچه خصوصیات آن ممکن است متفاوت باشد ، ماساژ آتش چینی به طور کلی شامل قرار دادن پارچه ای خیس شده در الکل و اکسید خاص روی صورت ، کمر ، پاها ، شکم یا سایر قسمت های مشکل است. قبل از اینکه پزشک متخصص شعله های آتش را با یک حوله مرطوب بکشاند ، این پارچه مشتعل می شود و اجازه می دهد تا یک دقیقه بسوزد. از حوله مرطوب ممکن است برای ماساژ منطقه گرم استفاده شود.
وکلای huǒ liáo ادعا می کنند که ظرفیت آن در:
رفع چین و چروک رفع درد مفاصل برطرف کردن بی خوابیضم هضم اسید چاقی ناشی از انسداد سرماخوردگی شرایط بهبود یافته که توسط طب چینی طبق درجه حرارت سرد طبقه بندی می شوند.
به گفته دکتر Jacob Teitelbaum ، نویسنده کتاب Real Cause ، Real Cure ، (Rodale Books، 2012) ، "... یکی از توضیحات [برای استفاده از آتش] این است که گرمای شدید باعث واکنش آدرنالین می شود ، که می تواند شیمی بدن را تغییر داده و برخی از علائم را بهبود بخشد. مانند سوء هاضمه و سوخت و ساز بدن آهسته است. "در حالی که یک بیمارستان سنتی چینی در چانگچون ، استان جیلین با استفاده از huǒ liáo برای سوزاندن چربی با چاقی مبارزه می کند ، این روش غیر معمول به ندرت در نیمکره غربی مشاهده می شود. این ممکن است مؤثر باشد ، اما ایمنی و کارآیی ماساژ آتش هنوز در یک ژورنال مورد بررسی قرار نگرفته است.
ماساژ آب
یک نوع ماساژ تسکین دهنده در آب های گرم و کم عمق آب ، توسط هارولد دال در سال 1980 ساخته شد. اصطلاح Watsu:registered: به عنوان ترکیبی از آب و شیاتسو ظهور کرد که Dull شروع به استفاده از ذن شیاتسو برای دانشجویانی کرد که در شناور شنا می کنند استخر گرم در هاربین هات اسپرینگز کالیفرنیا. به گفته دال ، "کشش عضلات را تقویت کرده و انعطاف پذیری را افزایش می دهد. آب گرم مانند آن در استخرهای هاربین ، که بسیاری از آنها با عمیق ترین حالت های بدن از خواب بیدار می شوند ، به عنوان یک وسیله ایده آل شناخته شده اند. "دال انجمن جهانی بدن سازی آبزیان (WABA) را تاسیس کرد ، که نظارت بر آموزش پزشکان واتسو در اطراف آن است. جهان.
یک جلسه معمولی واتسو در آب از 92 تا 94 درجه فارنهایت برگزار می شود ، که هم پزشک و هم گیرنده آن لباس های حمام می کنند. پزشک در حالی که مشتری با دیگری ایمن باشد ، یک سری حرکات تکان دهنده را با یک دست انجام می دهد. علاوه بر سنگ شکن ، مشتری ها همچنین کشیده ، خم و قوس دار هستند. از آنجا که قرار گرفتن در آب اثر گرانش بر روی مهره ها را از بین می برد ، دستکاری ها مقاومت کمی دارند. واتسوچ معروف است:
کاهش تنش ماهیچه ای ایجاد یک حالت عمیق از آرامش افزایش تحرک و انعطاف پذیری استرس کاهش میزان کاهش درد بهبود خواب خواب بهبود احساسات خمیدگی
براساس یک مطالعه کره جنوبی که در ژوئن سال 2009 از مجله بین المللی تحقیقات فیزیوتراپی منتشر شد ، واتسو در کنترل اسپاسم و بهبود عملکرد آمبولاتیک بیماران مبتلا به همی پارزی بعد از سکته مغزی مفید بود. واتسو به نوع خاصی از استخر احتیاج دارد. بنابراین این یک سرویس نسبتاً غیرمعمول است. این نوع منحصر به فرد از بدن که بیشتر در آمریکای غربی رواج دارد ، در حال حاضر در بیش از 40 کشور جهان ارائه می شود.
ماساژ با استفاده از عناصر آتش و آب ممکن است در ابتدا عجیب به نظر برسد ، اما هرکدام دارای قدرت خاص خود هستند. خاصیت گرم شدن آتش می تواند انرژی بخش باشد - گردش خون و متابولیسم را فعال می کند و به طور بالقوه به چندین نگرانی از نظر سلامتی و زیبایی کمک می کند. بی وزنی ناشی از آب از نظر عاطفی و جسمی آرامش بخش است و در عین حال وسیله ای را فراهم می کند تا بتواند به راحتی و به آسانی دستمال های بدن را دستکاری کند. Huǒ liáo و Watsu:registered: غیر معمول هستند و حتی ممکن است عجیب به نظر برسند ، اما هر دو سبک بدن سازی چشم اندازی منحصر به فرد در حمایت از سلامت و سلامتی ارائه می دهند.

منبع :  www.massageshop.ir

۱۹ ارديبهشت ۹۹ ، ۱۹:۰۳ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی آغنده

شمیران سوپر - فروشگاه آنلاین مواد غذایی

امروز می خواهیم براتون یکی دیگه از جاذبه های توریستی تهران رو معرفی کنیم . این بار به سراغ جایی رفتیم که نه تنها خارجی ها ، بلکه مردم دیگر شهرها و حتی خود تهرانی ها ! هم دوست دارن حداقل یکبار اونجا را ببینن . شاید براتون جالب باشه که این مکان یک خواروبار فروشی خیلی قدیمیه که الان تبدیل به یک سوپرمارکت خاص شده !

شمیران سوپر ! سوپر انلاین

شمیران سوپر همونطور که از اسمش مشخصه در شمرون و در مرکز اون یعنی تجریش (سرپل تجریش) واقع شده . این فروشگاه در سال 1346 افتتاح شد و از همون اول با رویکرد عرضه تخصصی خوراکی های خارجی و برندهای معروف بین المللی کارش رو شروع کرد ، و با تمرکز بر روی موادغذایی واجتناب از فروش دیگر اقلام سوپر مارکتی ، طی بیش از نیم قرن فعالیت به مرکز فروش بهترین خوراکی ها در ایران ، تبدیل شد .

معروفترین ، خاص ترین و محبوب ترین انواع موادغذایی از روغن ، سس ، ادویه ، کنسرو ، ماکارونی و غلات گرفته تا قهوه ، چای ، شکلات ، آبنبات ، بیسکوییت و ... .

سبک کاسبی خاص این سوپرمارکت که مبتنی بر تهیه خوردنی های درجه یک و سرویس دهی عالی به مشتریان بوده باعث شده که نه تنها افراد خارجی مقیم تهران ، که دنبال موادغذایی کشور خودشون هستن ، بلکه هموطن های عزیز خودمون و مخصوصا آشپزها ، باریستاها ، رستوران ها و کافه ها هم هر چیزی رو که برای آشپزخونه ، تهیه غذا ، دسر ، قهوه و ... نیاز دارن از این فروشگاه تهیه کنن .

طی 53 سال گذشته ، این فروشگاه چندبار اقدام به بازسازی و نوسازی کرده که آخرین آن در سال 1394 بوده که علاوه بر خرید تجهیزات جدید ،مدیران جوان و کار آزموده ای به کادر فروشگاه اضافه شدند و با طرح و ایده های نو تحولات مثبت و ارزشمندی در فروشگاه ایجاد کردند از جمله افتتاح یک کافی شاپ نقلی در فروشگاه!

هدف اصلی ایجاد این کافی شاپ ، این بود که مشتریان بتونن حین خرید از فروشگاه ، به قول معروف دمی هم بیاسایند و با نوشیدن یک فنجان چای یا قهوه ناب ، خستگی رو از تنشون بیرون کنند .

خوشبختانه گردانندگان شمیران سوپر از نقش روزافزون و روبه گسترش استفاده از اینترنت و فضای مجازی هم غافل نبودن و در سال 94 با راه اندازی پیج اینستاگرام وارد فضای مجازی شدند و در حال حاضر صفحه اینستاگرمشون ، با حدود 55 هزار نفر فالوور ، باارزش ترین میزان واقعی فالوور در بین فروشگاه آنلاین مواد غذایی در ایران رو داره .

استقبال بسیار زیاد مردم از پیج اینستاگرام باعث شد که در سال 1396 ، وب سایت انلاین این فروشگاه و سپس در سال 1397 اپلیکیشن موبایل شمیران سوپر ، با امکان فروش بیش از پنج هزار قلم کالا و ارسال به تمام نقاط تهران و حتی دورترین نقاط ایران ، از طریق درگاه مطمئن بانکی ، راه اندازی شود تا در سریع ترین زمان ممکن سفارشات رو بدست مشتریان برسونند .

شمیران سوپر ، علاوه بر اینکه روزانه پذیرای صدها نفر از هموطنان در داخل فروشگاه هست ، بعنوان یک فروشگاه آنلاین موادغذایی ، به مرجع ارائه اطلاعات مفید و معتبردرحوزه صنایع غذایی و سوپرفودها تبدیل شده و انواع خوراکی های رژیمی کالا ، دیابتی ، گیاهخواری ، کتوژنیک ، ارگانیک و ... فراهم کرده . 

در کنار اینها عاشقان پودر قهوه اسپرسو و انواع نسکافه ها و نوشیدنی های انرژی بخش و مفید مثل چای ماسالا و چای ماچا هم کافی شاپ شمیران سوپر رو به پاتوق خودشون تبدیل کردن .

شاید براتون جالب باشه که اسامی تعدادی از خوراکی های خاص این فروشگاه جذاب رو براتون بنویسیم :

سویا سس ، سس صدف ، جلبک سوشی ، خردل با دانه ، شکلات و کاکائو های بدون شکر ، نودل ، ادویه لیمو فلفل و پاپریکای دودی ، قهوه های عربیکا و روبوستا ، روغن ترافل ، اسپری خامه ، روغن نارگیل ، شیر نارگیل ، عسل ملکه ، خمیر باقلوا ، قهوه ترک ، وانیل ، خمیر هزارلا ، رشته کادایف ، شربت افرا ، جو دو سر ، گرانولا ، آب ووس ، لمون گرس ، تندوری ماسالا ، کورن فلکس های رژیمی و ... تنها گوشه های جذابی از دریای محصولات هیجان انگیز و کم نظیر این سوپر آنلاین هستند .

منطقه شمیران که زمانی به دلیل داشتن آب و هوای فوق العاده و درخت های چنار و افرا در تهران مشهور بود ، اکنون به داشتن شمیران سوپر ، که تنها فروشگاه آنلاین موادغذایی صرفا خارجی هم هست ، به خود می بالد .

جهت آشنایی بیشتر با این فروشگاه میتونید از روش های زیر استفاده کنید :

 • مراجعه حضوری به آدرس تهران ،انتهای خیابان ولیعصر ، میدان تجریش ، خیابان گوگل .
 • تماس تلفنی با شماره 22711331
 • مراجعه به وب سایت www.shemiransuper.ir
 • دانلود اپلیکیشن شمیران سوپر از کافه بازار یا گوگل پلی استور برای گوشی های اندروید ، و سیب اپ ، سیبچه و اناردونی برای گوشی های ios
 • مراجعه به صفحه اصلی اینستاگرام :                                                                   @shemiransuper
 • مراجعه به صفحات تخصصی در اینستاگرام :
     • برای رژیم کتوژنیک                             @keto_shemiransuper
     • برای محصولات ارگانیک                  @organic_shemiransuper
     • برای محصولات گیاهی                          @vegan_shemiransuper      
     • برای ورزشکاران                                       @sport_shemiransuper
     • برای کودکان                                             @kids_shemiransuper
     • خوراکی های بدون گلوتن                      @glutenfree_shemiransuper
     • برای افراد دیابتی                                        @diabet_shemiransuper
     • افراد خارجی مقیم ایران                                @global_shemiransuper
     • رژیم های چاقی                                          @getfat_shemiransuper
     • محصولات کافی شاپی                                  @cafe_shemiransuper
 • استفاده از کانال تلگرام عمومی                                                                         t.me/shemiransuper_ir
 • استفاده از کانال تلگرام تخصصی ، ویژه رستوران ها و خریداران عمده t.me/shemiransuper_wholesale           
 • حساب کاربری در آپارات
 • حساب کاربری در یوتیوب
۱۹ ارديبهشت ۹۹ ، ۱۹:۰۱ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی آغنده

گل فروشی های شیراز

گل فروشی های شیراز

سلام بر شما همراهان گرامی سایت شیرازیاب، امروز میخواهیم لیست گل فروشی های شیراز را برایتان معرفی کنیم.

با شیراز یاب همراه باشید تا در ادامه شما را با عکس های زیبایی از این گلخانه ها همراه با اظلاعاتی ذز زمینه آدرس و شماره تماس همراهی کنیم.

از اینکه تا آخر با شیرازیاب همراه خواهید بود سپاس گزاریم.

شیراز همواره به شهر شعر، باغ و گل و بلبل معروف است. باغ در فرهنگ ایرانیان از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است و شیراز از قدیم به داشتن باغ‌های گل بسیار و زیبا مشهور بوده‌است.

[caption id="attachment_5836" align="alignnone" width="299"]گل فروشی های شیراز گل فروشی های شیراز[/caption][caption id="attachment_5922" align="alignnone" width="300"]لیست گل فروشی های شیراز لیست گل فروشی های شیراز[/caption]

در شهر زیبای شیراز گل فروشی های زیادی وجود دارد که در زیر لیست تعدادی از آن ها را می توان دید.

لیست گل فروشی های شیراز

در زیر لیست تعدادی از بهترین گل فروشی های شیراز را می بینید.

 

 
 
گلفروشی مینا شیراز 09173050979

شیراز چهارراه بنفشه. بلوار سیاحت گر. نبش کوچه 27 گل مینا

 

 

گلفروشی فخرآبادشیراز 07138204600

شیراز، خیابان فخرآباد مقابل بانک صادرات پاساژ شکوفه، گل فروشی فخر آباد

 

 

گل فروشی هدیه شیراز 07138331955

شیراز، بلوارباهنرشمالی ساختمان یادمان، گلفروشی هدیه

 

 

گلفروشی گل مصنوعی شیراز 2344796

شیراز، خیابان اطف علی خان زند-بین مشیر و انوری، گلفروشی گل مصنوعی

 

 

گلفروشی اطلس شیراز 2287763

شیراز، بولوارامام خمینی میدان اطلسی، گلفروشی اطلس

 

 

گلفروشی ارم گل شیراز 2295849

شیراز، بلوار دانشجو قبل از باغ ارم گلفروشی ارم گل، گلفروشی ارم گل

 

 

گلفروشی فلوراشیراز 631087709

شیراز، میدان معلم جنب بانک ملی، گلفروشی فلورا

 

 

گلفروشی بین الملل شیراز 6200356

شیراز، شهرک گلستان - بلوار کشاورز-انتهای کوچه 7، گلفروشی بین الملل

 

 

گلفروشی پرچین شیراز 0713307295

شیراز، فرهنگ شهر-ایستگاه 10- جنب بانک تجارت، گلفروشی پرچین

 

 

گلفروشی گل مریم شیراز 07132260615

شیراز، چهارراه زرگری-بلوار مطهری -گل مریم، گلفروشی گل مریم

 

 

گلفروشی گل فروشی پردیس شیراز 6244449

شیراز، معالی آباد نبش خیابان خلبانان، گلفروشی گل فروشی پردیس

 

گلفروشی زمین وکشاورزشیراز 2279098

شیراز، خیابان قصرالدشت نبش کوچه 27، گلفروشی زمین وکشاورز(ارکیده 2)

 

 

گلفروشی پی اس شیراز 7311013

شیراز، خیابان زینبیه مقابل خیابان مهرزاد جنب باطریسازی آریا، گلفروشی پی اس

 

 

گلفروشی رایان سم شیراز 6506923

شیراز، گویم نبش ک.چه10 بهارستان، گلفروشی رایان سم

 

 

گلفروشی دریای گل شیراز 6308239

شیراز، فرهنگ شهرایستگاه15 پلاک 14-207، گلفروشی دریای گل

 

 

گلفروشی گلخونه شیراز 6268059

شیراز، خیابان قصردشت جنب رستوران کاکتوس، گلفروشی گلخونه

 

 

گلفروشی کاملیاشیراز 7200463

شیراز، خیابان سردخانه مقابل شهرک نگین، گلفروشی کاملیا

 

 

گلفروشی بارشین شیراز 2317767

شیراز، خیابان ملاصدرا رروبروی پاساژ ملا صدرا، گلفروشی بارشین

 

 

گلفروشی رازقی شیراز 2249214

شیراز، خ لطفعلیخان زندنرسیده به چهارراه مشیر، گلفروشی رازقی

 

 

گلفروشی ریحانه شیراز 7265376

شیراز، ابتدای بلوارولی عصراول پاساژولی عصرطبقه همکف مغازه سوم، گلفروشی ریحانه

 

 

گلفروشی مهری شیراز 07137263789

شیراز، بلوار غدیر جنب موسسه کشاورزی پردیس، گلفروشی مهری

 

 

گلفروشی اکسیر سبزشیراز 07136764830

شیراز، کویم روبروی بانک تجارت، گلفروشی اکسیر سبز

 

 

گلفروشی مجیدشیراز 07137385835

شیراز، بلوار سیبویه روبروی پمپ بنزین، گلفروشی مجید

 

 

گلفروشی لینداشیراز 07138278798

شیراز، خیابان انقلاب نبش قدمگاه، گلفروشی لیندا

 

 

گلفروشی گل فرزیاشیراز 07136255965

شیراز، گلدشت معالی آباد- بیست متری سوم- گل فرزیا، گلفروشی گل فرزیا

 

 

گلفروشی سرودی شیراز 07137253359

شیراز، بلوار غدیر ابتدای کوچه 14، گلفروشی سرودی

 

 

گلفروشی سوسن شیراز 0713337153

شیراز، خیابان فلسطین - روبروی مسجد امام حسین (ع)، گلفروشی سوسن

 

گلفروشی نگین شیراز 07137291972

شیراز، خیابان20 متری بنی هاشمی جنب مکانیکی محمدیان، گلفروشی نگین

 

 

گلفروشی خاتون شیراز 07136261558

شیراز، چهارراه زرگری به سمت ولی عصر نبش کوچه 67، گلفروشی خاتون

 

 

گلفروشی کریستال شیراز 07136278214

شیراز، بولوارابیوردی مقابل بستنی بندی دست چین، گلفروشی کریستال

 

 

گلفروشی شقایق شیراز 07137327239

شیراز، بولوارگلستان جنب میوه فروشی ده بزرگی، گلفروشی شقایق

 

 

گلفروشی سعیدشیراز 07137281227

شیراز، بولوارسیبویه مقابل هلال احمر، گلفروشی سعید

 

 

گلفروشی مهدی شیراز

 

شیراز، بلوار غدیر کوچه 3 شهید کوهمره ای، گلفروشی مهدی

 

 

گلفروشی پرتویی شیراز 07132353198

شیراز، خیابان قصرالدشت- پاساژ سلیم- طبقه همکف، گلفروشی پرتویی

 

 

گلفروشی گل آذین شیراز 07137210772

شیراز، بلوارمدرس - نرسیده به خیابان جانبازان جنب داروخانه شاهین، گلفروشی گل آذین

 

 

گلفروشی گل کاکتوس شیراز 07136254033

شیراز، بولوارصنایع بعداززیرگذرمقابل بانک ملی پلاک 4878، گلفروشی گل کاکتوس

 

 

گلفروشی گلکده شیراز 071348300608

شیراز، بلوار زرهی چهارراه هوابرد، گلفروشی گلکده

 

 

گلفروشی گلسرای شکوفه شیراز  

شیراز، بلوارپاسداران ایستگاه3 حسینیه، گلفروشی گلسرای شکوفه

 

 

گلفروشی احراری شیراز 07132227641

شیراز، خ لطفعلیخان زند حدفاصل چهارراه مشیر وسه راه انوری مجتمع تجاری زمانی، گلفروشی احراری

 

 

گلفروشی بوستانی شیراز 07132233204

شیراز، مجتمع تجاری فردوسی-پلاک31، گلفروشی بوستانی

 

 

گلفروشی گل پارسه شیراز 07138250521

شیراز، چهار راه باهنر گل پارسه، گلفروشی گل پارسه

 

 

گلفروشی گلسرای نیلوفرآبی شیراز 07132301067

 

 

گلفروشی مارال شیراز 07137220777

شیراز، بلوار مدرس بعد از پل غدیر جنب قنادی قندیل، گلفروشی مارال

 

 

گلفروشی شیما شیراز 07137220777

شیراز، بلوار مدرس بعد از پل غدیر جنب قنادی قندیل، گلفروشی مارال

 

 

گلفروشی قصرگل شیراز 07138302583

شیراز، بولوارزرهی نبش تل بادی، گلفروشی قصرگل

 

 

گلفروشی گل سارینا شیراز 07132291193

شیراز، بلوار هجرت-روبروی پست، گلفروشی گل سارینا

 

 

گلفروشی خانه گل شیراز 07137262430

شیراز، بولوارمدرس روبروی مسجدرسول اعظم - روبروی پارک فضیلت، گلفروشی خانه گل

 

 

گلفروشی اشکی شیراز 07132309478

شیراز، چهارراه خیرات پاساژ زمانی گل فروشی اشکی، گلفروشی اشکی

 

 

گلفروشی برزین مهرشیراز 07137269666

شیراز، بلوار غدیر بعد از کوچه 14 بررزین مهر فارس، گلفروشی برزین مهر

 

 

گلفروشی گل مینیاتورشیراز 07138223018

شیراز، بلوار باهنر شمالی ساختمان اندیشه، گلفروشی گل مینیاتور

 

گلفروشی ایمان شیراز  

شیراز، خیابان گلزار روبروی درب اصلی دارالرحمه، گلفروشی ایمان

 

 

گلفروشی فروردین پارس شیراز 07137354156

شیراز، بلوارغدیر - میدان غدیر - کوچه مسجد حبیب، گلفروشی فروردین پارس

 

 

گلفروشی سوپرگل شیراز

07136274350

شیراز، خیابان قصرالدشت رحمت آبادجنب مسجدالرجا ء، گلفروشی سوپرگل

 

 

گلفروشی سپیدارشیراز 07132233673

شیراز، خیابان فردوسی مجتمع فردوسی پلاک 92، گلفروشی سپیدار

 

 

گلفروشی اسپرینگ شیراز 07137311181

شیراز، بلوار نصر جنب مسجد ابوالفضل، گلفروشی اسپرینگ

 

 

گلفروشی سارینا2شیراز 07132291193

شیراز، چهارراه باغ تخت روبروی مرکز پیاده، گلفروشی سارینا2

 

گلفروشی فروشگاه طلاعیان شیراز 07132245541

شیراز، سه راه احمدی بازار روح اله فروشگاه طلاعیان، گلفروشی فروشگاه طلاعیان

 

 

گلفروشی تماشاشیراز 07137397742

شیراز، بلوارسیبویه - جنب قنادی جوانمردی، گلفروشی تماشا

 

 

گلفروشی آفریدشیراز 07132249143

شیراز، بولوارزینبیه نبش خ آستانه جنب مخابرات غدیر پلاک 853، گلفروشی آفرید

 

 

گلفروشی رژان شیراز 07137280897

شیراز، بلوارارتش حد فاصل 20متری امام حسین و فتح، گلفروشی رژان

 

 

گلفروشی آرمان فارس شیراز 07137316969

شیراز، بلوار ولایت نبش 16 متری اسکندری، گلفروشی آرمان فارس

 

 

گلفروشی گلخوشه شیراز 07136271955

شیراز، بلوار قصردشت قم آباد نرسیده به دبیرستان دانشگاه، گلفروشی گلخوشه

 

گلفروشی سروشیراز 07137271522

شیراز، بلوار غدیر- روبروی درب خروجی میدان تره بار، گلفروشی سرو

 

 

گلفروشی گل سنگ شیراز 07138200020

شیراز، بولوارعدالت چهارراه زندان، گلفروشی گل سنگ

 

 

گلفروشی گلسرای مژگان شیراز 07132220313

شیراز، سه راه طالقانی پاساژ اسلامی پلاک 835، گلفروشی گلسرای مژگان

 

 

گلفروشی میردامادشیراز 07137387637

شیراز، بلوارسیبویه نرسیده به بانک تجارت، گلفروشی میرداماد

 

 

گلفروشی رضاشیراز 07137270265

شیراز، بلوار غدیر نبش بلوار مدرس جنب شیشه اتومبیل پیمان، گلفروشی رضا

 

 

گلفروشی فروشگاه بابک شیراز 07132220170

شیراز، پاساژ ولی عصر فروشگاه بابک، گلفروشی فروشگاه بابک

 

 

گلفروشی کلاسیک شیراز 07138344501

شیراز، پانصد دستگاه ارتش روبروی پمپ بنزین جنب بانک تجارت، گلفروشی کلاسیک

 

 

گلفروشی گلاوژشیراز 07138217872

شیراز، بلوار شهید بهشتی نبش اصلاح نژاد، گلفروشی گلاوژ

 

     

تاریخچه گل فروشی

بعضی ها میگیوند تاریخ گل آرایی و به طور کلی

استفاده از گل به دوران باستان و مصر بر می‌گردد. اما شهر شیراز از دیرباز به شهر گل و بلبل معروف بوده است.

اولین مغازه گل فروشی ایران

بر اساس کتاب «تهران قدیم» نوشته جعفر شهری، «گل‌فروشی ژرژیک» در چهار راه کنت (لاله زار نو) در اواخر دهه ۱۳۱۰ خورشیدی اولین مغازه گل‌فروشی در تهران بوده‌است.[۱] حرفه گل فروشی را برای نخستین بار ارامنه‌ای که از عثمانی به ایران مهاجرت کرده بوند به شهر تهران آورده‌اند.

گل فروشی در امریکا

اولین شرکت خدمات ارسال گل در سال ۱۹۱۰ توسط گروهی ۱۵ نفره از گل فروشان آمریکایی تأسیس شد که نام خدمات ارسال گل با تلگراف (FTD) را برگزیدند و در سال ۱۹۶۵ خدماتشان را به سطح بین‌الملل ارتقا دادند و نامش به خدمات ارسال بین‌المللی تغییر یافت و نه تنها در آمریکا بلکه در کشورهای دیگر نیز فعالیت خود را ادامه دادند.

در سال ۱۹۲۰ گروهی از گل فروشان انگلیسی یک مجموعه مشابه را با نام گل تلفنی راه انداری کردند این شرکت نیز به صورت شراکتی فعالیت می‌کرد و از سال ۱۹۵۳ فعالیتش را با نام اینتر فلورا[ب] ادامه داد تا در نهایت در سال ۱۹۷۰ شعبه‌های اینترفلورا در بیشتر کشورهای دنیا شروع به کار کرد.

در سال‌های پایانی دهه ۱۹۹۰ گل فروشی‌هایی که در ابتدا به صورت تلگرافی فعالیت می‌کردند با پیشرفت اینترنت تبدیل به ارتباط تلفنی شدند.

تاریخچه گل فروشی در  شیراز

عنصر اصلی باغهای قدیمی و زیبای ایرانی در دوره های مختلف تاریخ گل و گیاه است که از لحاظ زیبایی و هنر طراحی شهره آفاق بوده و توریستهای بسیاری را در دوره های مختلف تاریخ به ایران کشانده و هنر و سلیقه مردم ایران زمین را ستوده اند برای نمونه می توان به باغهای ارم، دلگشا و پارکهای قدیمی در شهرهای تاریخی از جمله شیراز اشاره کرد.

________________________________________________________________________________________

لیست الگوریتم های گوگل

لیست الگوریتم های گوگل مقاله ای است که به معرفی تمامی الگوریتم هایی که یک سئوکار به ان نیاز دارد میپردازد. در این مقاله به معرفی بهترین مقاله ها در زمینه الگوریتم ها میپردازد. اگر میخواهید با تعداد زیادی از الگوریتم های گوگل اشنا باشید تیم سئو بلک در این مقاله همراه باشید.

____________________________________________________________________________________________

لیست فرهنگسراهای شیراز

درود همراهان شیرازیاب، در این پست قصد داریم لیست فرهنگسراهای شیراز را به شما ارائه دهیم.

امیدواریم این پست مورد رضایت شما باشد، توجه داشته باشید اگر فرهنگسرایی به هر دلیلی از یاد ما رفته بود برای ما در آخر پست کامنت گذاری کنید.

 

۲۹ فروردين ۹۹ ، ۱۱:۵۶ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی آغنده

تور زمینی ترکیه از شیراز

تور زمینی ترکیه از شیراز

تور زمینی ترکیه از شیراز که با توجه به اب هوای این روز ها و ایام و جاذبه های گردشگری این شهر فوق العاده زیبا مورد توجه و انتخاب بسیاری از خانواده های محترم ایرانی است را به شما دوستان و همراه کنندگان محترم پیشنهاد می کنیم. پس در ادامه نیز با ما همراه بوده و پست را دنبال کنید.

تور زمینی وان ترکیه از شیراز

 

استانبول پرطرفدارترین تور خارجی برای ایرانی ها به حساب می آید که همیشه بصورت هوایی برگزار شده است. چند سالی است که در فصل تابستان و بصورت محدود، تور زمینی استانبول نیز برگزار می شود و استقبال بسیار خوبی را از طرف علاقه مندان به همراه داشته است. قیمت تور زمینی استانبول نیز ارزان تر از تور هوایی استانبول است و این امر تاثیر زیادی در استقبال از این تور به همراه داشته است. علاوه بر آن، مسئله گروهی بودن این تور و امکان تجربه ای متفاوت از سفر به استانبول نیز عامل دیگری برای همراهی علاقه مندان با این تور بوده است. البته موضوع مهم اینستکه آژانس های مسافرتی بسیار کمی توانایی برگزاری این نوع تور را دارند و از اینرو تقاضا برای این نوع تور زیاد است.

چنانچه قصد سفر به استانبول را دارید و می خواهید تور استانبول را با خدماتی مناسب و قیمتی کم (نسبت به تور هوایی) رزرو نمایید، وبسایت تور لحظه آخری با همکاری "شرکت خدمات مسافرتی و گردشگری همسفر ماه و ستاره"، خدمات ویژه ای را در زمینه رزرو تور زمینی استانبول ارائه نموده است تا بتوانید سفری فراموش نشدنی را بصورت گروهی و خانوادگی همراه با جمعی شاد و سرزنده تجربه نمایید.

تور زمینی وان

یکی از پرطرفدارترین تورهای زمینی خارجی در بین ایرانیان است. این پکیج ویژه تور زمینی وان ترکیه از تهران در زمستان 98 است که در ماههای بهمن اسفند 98 در تاریخ های مختلف بصورت گروهی برگزار می گردد. با ما همراه باشید تا در این مطلب از اطلاعات تور وان ترکیه و قیمت تور وان مطلع گردید.

از دیگر مطالب سایت نیز دیدن فرمایید

تور شیرازگردی

تور زمینی وان ترکیه از شیراز

 

 

وان یکی از شهرهای زیبا و تاریخی ترکیه می باشد که در شرق ترکیه واقع شده است و بدلیل قرارگیری در کنار دریاچه وان دارای  آب و هوایی معتدل و دلپذیر می باشد. وان دارای جمعیت 400 نفری می باشد و بدلیل دارا بودن مراکز خرید و جاذبه های تاریخی زیبا سالانه مورد توجه گردشگران زیادی ازکشورهای مختلف قرار گرفته است. بر طبق آمار یکی از اصلی ترین گردشگران وان ترکیه را گردشگران ایرانی تشکیل می دهند و در سال های اخیر تور وان ترکیه در ایران مورد استقبال زیادی قرار گرفته است. تور زمینی وان ترکیه از پرطرفدارترین تورهای زمینی خارجی است که همه ساله در فصل بهار و تابستان برگزار می گردد.

 تور زمینی ترکیه از شیراز[/caption]

جهت خرید و رزرو تور و اطلاع از قیمت بلیط و سایر تور ها با شماره های زیر تماس حاصل فرمایید.

۰۷۱-۳۸۴۳۰۰۳۵

۰۹۱۷۵۱۱۸۵۱۷

۰۹۱۷۳۱۴۶۵۲۰

راه های سفر به وان بصورت زمینی

تور وان ترکیه از ایران به صورت زمینی انجام می گیرد و امکان برگزاری تور وان ترکیه بصورت هوایی وجود ندارد. برای تور وان ترکیه بصورت زمینی، چند مسیر وجود دارد:

جهت مسافرت از تهران به وان ترکیه باید از شهرهای قزوین، زنجان، تبریز عبور کرد و سپس با توجه به انتخاب یکی از ‏سه مرز خروجی زمینی بازرگان، رازی و سرو که به ترتیب از شهرهای ماکو، خوی و ارومیه می گذرند، ادامه مسیر داد. ‏فاصله شهر ارومیه تا وان نیز حدودا 290 کیلومتر و 4 ساعت می باشد.‏
مسیر دیگر مسافرت به وان ترکیه استفاده از قطار تهران - وان می باشد که هر هفته یک بار بین این دو شهر رفت و آمد ‏می کند. مسافرت با قطار علیرغم امکان استراحت در طول راه، ‏به علت معطلی های زیاد در مرز به علت بازرسی های متعدد توسط گمرک ترکیه، دارند.

زیبایی ها و جاذبه های گردشگری

کی از پرطرفدارترین جاهای دیدنی استانبول قصر توپکاپی است که آمیخته ای از تاریخ و مناظر خیره کننده است. کاخ توپکاپی در ۵ کیلومتری دیوارهای سنگی توسط ۲۷ برج احاطه شده است و از دستاوردهای تاریخ عثمانی به شمار می رود. توپکاپی که تاریخش به قبل از قرن پانزدهم برمی گردد، بر روی تپه‌

۱۶ فروردين ۹۹ ، ۰۰:۰۳ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی آغنده

اشعار به جا مانده از دیروز تا شعر های شاعران امروزی

 

شعر پدیده ای بی بدیل در ادبیات بشر است که شنیدن آن گوش هر شخصی را نوازش می کند؛ به نحوی که همه ی افراد جامعه از بی سواد ترین افراد گرفته تا کسانی که دارای تحصیلات عالیه هستند، عاشق شعر و شعر خوانی می باشند‌. از هر کسی در مورد شعر بپرسید بی شک اشاراتی به اشعار شاعرانی چون حافظ، سعدی، مولانا، پروین اعتصامی، شهریار، عطار، مایاکوفسکی و ... می کند و حتی ممکن است ابیاتی از آثا این اشخاص را از بر بخوانند. این اشعار به قدری ثقیل و پر محتوا هستند که حتی امروزه با وجود تغییرات شایان سبک زندگی همچنان معنا دار بوده و مورد استفاده قرار می گیرند.

با این حال نباید از شاعران و شعر های جدید امروزی غافل شد و آن ها را نادیده گرفت، چرا که اگر کمی کنکاش و جستجو کنید با اشعار جدیدی مواجه می شوید که از زیبا ترین سبک ها برخوردارند و دارای مضمون های جذابی هستند. خواندن شعر های امروزی همواره از جمله توصیه هایی است که لازم است به آن توجه کنید، لذا شاعران عصر حاضر بر اساس دغدغه های جامعه ی امروز به شعر گفتن می پردازند. از این رو خواننده را به مراتب بهتر و بیشتر با خود درگیر می کنند. به عبارتی دیگر خواندن شعر های امروزی همدردی و درک متقابلِ به نسبت مطلوب تری به خواننده ها القا می کنند. پس لازم است در کنار خواندن اشعار به جا مانده از دیروز خواندن شعر های شاعران امروزی را هم جزء برنامه های مطالعاتی خود قرار دهید.

خواندن شعر خوب

 

پر واضح است هر کسی که می خواهد شروع به شعر خوانی کند و پا به این عرصه ی لذت بخش بگذارد، به دنبال یافتن شعر های خوب است. اگر در زمینه شعر و شعر خوانی تبحر دارید پس تشخیص کتاب شعر خوب برای تان راحت است.

کسانی هم که شعر شناس متبحری نیستند تنها کافیست چند سطری از کتاب شعر مورد نظر خود را مطالعه کنند تا خوب و یا بد بودن آن را تشخیص دهند؛ چرا که مهم ترین مشخصه ی انواع کتاب های شعر از غزل و قصیده گرفته تا شعر نو، قطعه، مسمط، رباعی، مثنوی، عروضی و ...، جذاب بودن ابتدای آن هاست. گفتنیست وقتی شعری را خواندید که برای خواندن ادامه ی آن ترغیب شدید، بدون شک کتاب شعر خوبی انتخاب کرده اید.

در وب سایت کتابچین انواع و اقسام کتب شعر، آثاری از شاعران ایرانی و خارجیِ جدید و قدیم وجود دارد که در دسترس همه ی متقاضیان هستند.

 

۱۶ فروردين ۹۹ ، ۰۰:۰۲ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی آغنده

با کتابچین تجربه داشتن یک کتابخانه همراه را کسب کنید!

کتابچین کتابخانه همراه

 

دنیای کتاب و کتابخوانی و غرق شدن در صفحات کتاب ها منجر شده داشتن یک کتابخانه ی گسترده همواره یکی از آرزو های دست نیافتنی من شود، چرا که در آمیختن با کلمه به کلمه ی کتاب ها را عاشقانه دوست دارم و از طریق هر جمله وارد پارچه ی جدیدی از این دنیای پهناور می شوم. اگر شما هم مثل من مطالعه را دوست دارید و از خواندن کتاب ها لذت می برید، به طور حتم همانند من خواهان داشتن یک کتاب خانه ی پر از کتاب های متنوع هستید.

اما آیا چنین چیزی امکان پذیر است؟ با وجود اپلیکیشن های کتاب خوانی باید بگوییم که بله، امروزه به واسطه ی پیشرفت روز افزون تکنولوژی و عرصه ی دیجیتال هر کسی می تواند یک کتابخانه ی همراه داشته باشد و دیگر جزء آرزو های دست نیافتنی محسوب نمی شود. کتابخانه ای که در دل خود متنوع ترین ژانر ها را جای داده است و طبق سلیقه ی هر کسی می باشد.

به طور قطع قبلاً هم آوازه ی این اپلیکیشن ها را شنیده اید، از این رو لازم است بگویم در حال حاضر اپلیکیشن های متعددی در این زمینه طراحی و ارائه شده اند. اپلیکیشن کتاب خوان کتابچین را می توان به عنوان یکی از بهترین ها در این زمینه معرفی کرد. چرا که کتابچین ویژگی ها و خصوصیات به مراتب بهتر و بیشتری از نمونه های مشابه خود دارد‌.

کتابچین و ویژگی های منحصر به فرد آن

اپلیکیشن کتابچین

 

قسمت ماراتن اپلیکیشن کتابچین را می توان منحصر به فرد ترین ویژگی آن نام برد، در این بخش از اپلیکیشن می توانید میزان مطالعه ی خود را در بازه های زمانی مختلف ارزیابی کنید و بدانید نسبت به گذشته نرخ مطالعه تان چه تغییری کرده است. علاوه بر این با بهره مندی از این بخش می توانید به رقابت با کاربران دیگر نیز بپردازید و چه چیزی بهتر از رقابت در زمینه مطالعه و کتاب خوانی.

از دیگر ویژگی های کتابچین می توان به موارد زیر اشاره کرد:

 • امکان دانلود کتاب متنی و کتاب صوتی در کتابچین بدون پیچیدگی و کاملاً ساده است.
 • فرایند کتاب خوانی در فضای این اپلیکیشن به نوعی طراحی شده است که می توانید در صفحات کتاب نشانه گذاری و حتی حاشیه نویسی کنید.
 • خرید کتاب صوتی از این درگاه اینترنتی رونق بسزایی دارد، لذا دارای تنوع بسیار بالایی است.
 • کتابچین دارای گزینه ی بسیار جذابی به نام دانلود کتاب های رایگان می باشد که همواره از استقبال بالایی برخوردار است.
 • و موارد بسیار زیاد دیگر.

برای بارگیری این اپلیکیشن، اینجا کلیک کنید.

۱۶ فروردين ۹۹ ، ۰۰:۰۱ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی آغنده

سوپرمارکت اینترنتی شیراز

سوپرمارکت اینترنتی شیراز

سلام به همراهان گرامی شیراز یاب، تیم شیرازیاب خرسند است ازاینکه با ارائه مطالب به روز درباره مشاغل شهر شیراز در خدمت شما همراهان همیشگی این وب سایت می باشد. در این مطلب به معرفی سوپرمارکت اینترنتی شیراز می پردازیم، از اینکه تا آخر همراه ما خواهید بود سپاسگزاریم. در ادامه لیستی از سوپرمارکت های اینترنتی در شیراز به همراه وب سایت، آدرس، شماره تماس، ایمیل و اطلاعات تکمیلی آورده شده است. امیدواریم این پست نیاز شما همراهان گرامی را برطرف نماید.

سوپرمارکت اینترنتی شیراز

سوپرمارکت اینترنتی در شیراز

با توجه به گسترش زیر ساخت های اینترنت کشور و دسترسی روز افزون جامعه به اینترنت و فضای مجازی، کسب و کارهای سنتی به مرور جای خود را به نسخه‌های نوین تجارت، یعنی تجارت الکترونیک می‌دهند. این تغییر مدل کسب و کار به سرعت درحال پیشرفت است و تجارت سنتی به تدریج در حال منسوخ شدن می باشد.

ویترین ها و قفسه های عظیم و سردرگم کننده ی فروشگاه های بزرگ جای خود را به صفحات جذاب وب و اپلیکیشن هایی با قابلیت جستجوی آسان و دسترسی سریع و راحت به انواع کالاها را در فروشگاه های اینترنتی داده اند.

امروزه فروشگاه های اینترنتی، در زمینه های مختلف، محصولات متنوع و گوناگونی را به مشتریان ارائه می دهند. در حال حاضر، خدمات فروشگاه های اینترنتی تنها به فروش کیف و کفش، لباس، ظرف، لوازم منزل اختصاص ندارند، بلکه اخیراَ، سوپر مارکت های آنلاین در نقاط مختلف کشور نیز جای خود را در میان مشتریان باز کرده اند. این سوپر مارکت ها با عرضه اقلام مصرفی روزانه، در شهر های مختلف کشور در حال گسترش می باشند.
مشتریان سوپرمارکت اینترنتی شیراز، مانند مشتریان تمام فروشگاه ها با خرید آنلاین در شیراز از مزایای بسیاری بهره مند می شوند، بیشترین مزیت این نوع خرید زمانی است که مشتریان سری  به یک فروشگاه آنلاین زده و اقلام مورد نیاز خود را با مناسب ترین قیمت، درب منزل تحویل بگیرند.

 

 

عکس تصویر زمینه پاندا

عکس پاندا برای تصویر زمینه کامپیوتر

۰۴ فروردين ۹۹ ، ۱۱:۲۸ ۱ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی آغنده

پاندا

پاندا

پاندا نوعی خرس است که در نواحی مرکزی و جنوب غربی چین زندگی می‌کند. پاندا به سادگی توسط لکه‌های سیاه روی گوش و دور چشم و دور بدنش قابل شناسایی است. این حیوان هرچند در راسته زیستی گوشتخوارسانان قرار دارد اما ۹۹٪ رژیم غذایی آن را گیاه خیزران تشکیل می‌دهد. پانداهایی که در اسارت نگهداری می‌شوند غذاهایی مانند عسل، تخم پرندگان، ماهی، مرکبات، موز، برگ گیاهان و سیب زمینی را هم مصرف می‌کنند.

چرخه زندگی یک پاندا در طبیعت حدود ۲۰ سال می باشد

در جهانی که در آن زندگی می کنیم، حیوانات زیادی نیز وجود دارند که هریک به نوعی برایمان شگفت انگیز هستند.

عکس های پاندا ی کونگ فو کار

عکس پاندا

در حالی که همچنان اژدها نماد ملی و تاریخی چین است در این اواخر پاندای بزرگ نیز به یک علامت و مشخصه برای چین تبدیل شده‌است. تصویر خرس پاندا روی بسیاری از سکه‌های نقره و طلا و پلاتین مربوط به چین مدرن حک شده و حتی تمبر با عکس و اسم خرس پاندا منتشر شده‌است. حالت خوردن گیاه بامبو توسط خرس پاندا به یک نماد صلح‌جویی در مقابل شکارچیان تبدیل شده‌است. گفته شده خرس پاندا یک حیوان اهلی و آموزش‌پذیر است و حمله آن به انسان اغلب به خاطر آزار و اذیتی بوده که از انسان به آن رسیده تا به علت خوی وحشی خود جانور.

عکس ببری در پاندای کونگ فو کار

عکس ببری در پاندای کونگ فو کار

عمر پانداها


. عمر پاندا ها در طبیعت وحشی حدود ۲۰ سال است. پاندا هایی که در قفس نگهداری می شوند می توانند از ۲۵ تا ۳۰ سال عمر کنند.

۰۴ فروردين ۹۹ ، ۰۰:۰۲ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی آغنده

چطور به یک فرد وسواسی کمک کنیم؟

مهم ترین افکار وسواسی شایع در اختلال وسواس

جدیدترین مقالات در مورد اختلال وسواس و مشاوره وسواس را در سایت روانشناسی مشاورانه مطالعه کنید.

اگر ویژگی های زیر را دارید، باید نگران وسواس باشید.

وسواس به شما و خانوادتان ضرر می رساند.

 • وسواس آلودگی
 • وسواس از دست دادن کنترل
 • وسواس کمال طلبی
 • وسواس صدمه
 • وسواس های مذهبی
 • وسواس افکار جنسی ناخواسته

رفتارهای وسوای شایع

 • شستن و پاک کردن
 • وارسی و چک کردن
 • تکرار کردن
 • اعمال وسواسی ذهنی

مشاوره وسواس - وسواس کرونا - درمان وسواس

 

روش های درمانی وسواس در مشاوره وسواس

روش های متفاوتی برای درمان و شناسایی علائم وسواس وجود دارد.

در صورت زیاد بودن علایم و نشانگان، دارو درمانی می تواند یکی از روش ها باشد.

روش های روانشناختی مفیدی مانند درمان شناختی رفتاری و درمان های فراشناختی نیز به منظور کنترل علایم اضطراب و درمان وسواس وجود دارد که می تواند به شما کمک کند تا شرایط تان را مدیریت کنید.

در این شیوه ها، روانشناس به شما کمک می کند تا دست از کنترل کردن رفتارهای اجباری تان بردارید، منشا اضطراب تان را شناسایی و رفع کنید و با علایم تان آشتی کنید.

بررسی تصاویر مغری افراد وسواسی و مقایسه ی ان ها با افراد غیر وسواسی نشان می دهد که وسواسی ها به گونه ی قابل توجه و غیر منطقی خود را در معرض خطر می بینند و سیستم اضطرابی شان به شکل صحیح کار نمی کند و قرار گرفتن در معرض درمان می تواند سیستم موجود را اصلاح کند.

چطور می توانم به فرد وسواسی کمک کنم؟

در صورتی که در حال حاضر فردی مبتلا به وسواس را با خود دارید، استفاده از روش های زیر می تواند به شما کمک کند تا او را در مسیر بهبودی قرار دهید:

 1. اطلاعات تان را در مورد وسواس زیاد کنید. می توانید کتاب های مربوط به وساس را مطالعه کنید، از مشاوره وسواس بگیرید و یا فیلم های آموزشی وسواس را مشاهده کنید.
 2. به یاد داشته باشید فرد وسواسی قصد آزار رساندن به شما را ندارد و رفتارهای شان به دلیل اضطراب است.
 3. رفتارهای خودتان با فرد وسواسی را به شکل درستی تغییر دهید.

برخی از رفتارها مانند مراقبت بیش از حد از او، برچسب های منفی، آماده کردن شرایط برای انجام رفتار وسواسی مانند خرید حجم زیادی از شوینده ها و یا قبول مسئولیت های اضافی می تواند رفتار وسواس را تقویت کند.

 1. به او کمک کنید تا با روانشناس صحبت کند و درمان مناسب را پیدا کند.
 2. در یک گروه حمایتی مانند خانواده های دیگر افراد وسواسی قرار بگرید و از روش هایی که آن ها برای مدیریت علایم وسواس استفاده می کنند، بهره ببرید.

مشاوره فوری از طریق شماره 02122354282 و شماره موبایل 09035673050، مشاوره آنلاین در سایت مشاورانه

منبع: مرکز مشاوره مشاورانه

۰۱ فروردين ۹۹ ، ۱۱:۱۸ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی آغنده
4kia